Kỹ thuật chăm sóc và phục hồi vườn sầu riêng sau thu hoạch

Cập nhật lúc: 09:20 17/09/2019

Cây sầu riêng rất nhiều hoa, đặc biệt hoa sầu riêng mọc ra từ thân nên sau khi thu hoạch cần có phương pháp tỉa cành, bón phân hợp lý.

1. Sau khi thu hoạch xong, cần tiến hành các biện pháp chăm sóc ngay, giúp cây phục hồi và ra hoa sớm, tạo điều kiện thu hoạch sớm, bán được giá tốt hơn. Không nên đợi đến trái chín cuối cùng xong mới tiến hành chăm sóc, mà nên tiến hành ngay để có vụ thu hoạch sau sớm hơn.

2. Nếu vụ trước năng suất cao bất thường, đặc biệt là ở những cây ghép hay cho nhiều trái mùa trước. Ở mùa này, nên tỉa bớt trái, tỉa cành tạo tán, tiêu hủy cành mang mầm bệnh, tỉa bỏ cành mọc dày, đan vào nhau, cành thấp hơn mặt đất từ 70cm.

3. Bón phân: trong giai đoạn này, đối với phân hóa học, bón phân theo công thức: 2/4 đạm, 1/4 - 2/4 lân, kali từ 1/4 trong tổng số lượng phân định bón trong vụ. Bón nhiều đạm, lân để cây phục hồi tăng trưởng.

Sau khi bón phân vô cơ xong, tiến hành bón phân hữu cơ ngay sau khi thu hoạch với hàm lượng từ 50 – 100kg hữu cơ hoại mục/cây và tùy theo loại đất, loại phân.

Đối với phân vôi, hàm lượng 1 – 3tấn/hecta tùy độ pH của đất cũng như nhu cầu kali của cây. Thường thì ta bón vôi để đất đạt độ pH đạt từ 5,5 – 6,5 là lý tượng, vì lúc này cây sẽ hấp thu dinh dưỡng tốt nhất.

4. Tưới nước: Thường sau thu hoạch thì sẽ có mưa, nếu không có mưa thì cần tưới ngay cho cây kết hợp bón phân để giúp cây hấp thu dinh dưỡng, phục hồi nhanh.

Trong giai đoạn này, cần lưu ý: sau đợt có trái, sức khỏe cây giảm nên dễ dàng nhiễm một số loại sâu bệnh. Do đó, cần tiến hành phòng trừ các loại sâu bệnh của cây, giúp cây hồi phục nhanh, cây khỏe, phát triển tốt.

Trên vườn nên trồng cỏ, khi cỏ cao chỉ nên dùng dao cắt, không nên dùng thuốc xịt diệt cỏ, làm cho đất bị suy thoái.